Certyfikaty

Aby lepiej wykorzystać potencjał  personelu i podnieść zadowolenie pacjentów z opieki w naszych zakładach opracowaliśmy i wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001: 2015.

Jednostka certyfikująca DEKRA Certyfication Sp. z o.o.

W trosce o środowisko wdrożyliśmy System zarządzania  zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO

14001:2005. Jednostka certyfikująca ISOCERT Sp. z o.o.

Bezpieczeństwo żywności zapewnia wprowadzony i utrzymywany w pionie żywienia system HACCP oraz określona przez Zarząd Polityka Bezpieczeństwa Żywności.

Polityka jest rozumiana i rozpowszechniona dzięki stosowanym procedurom i instrukcjom, poprzez szkolenia pracowników pionu żywienia oraz kształtowanie pozytywnych nawyków i zachowań w czasie wykonywanej przez nich pracy.