CENTRUM SENIORA

Dom opieki całodobowej i dziennej

Centrum Seniora to nowy, całodobowy ośrodek opiekuńczo-leczniczy dedykowany dla starszych osób, zlokalizowany blisko centrum ale w spokojnym, otoczonym zielenią miejscu, w całości przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ośrodek funkcjonuje w dwóch trybach: opieki całodobowej przeznaczonej dla 30 osób oraz opieki w systemie dziennym dedykowanej grupie 10-osobowej. Seniorzy zamieszkują w pokojach jedno-, dwu-, trzyosobowych z pełnym węzłem sanitarnym i systemem przywoławczym. Dom opieki wyposażony jest w pełni sterowane elektrycznie łóżka oraz przedmioty domowe dostosowane do potrzeb osób starszych. Posiłki przygotowywane są przez naszą firmę, zgodnie z ustalonym przez dietetyka jadłospisem. Wykwalifikowana kadra medyczna stanowiąca zespół interdyscyplinarny, posiada doświadczenie w opiece nad seniorami z demencją i chorobą Alzheimera.

Zapewniamy:

  • opiekę lekarską (specjalizacja: choroby wewnętrzne, medycyna rodzinna, geriatria),
  • opiekę personelu pielęgniarskiego posiadającego kwalifikacje w zakresie opieki długoterminowej,
  • opiekę psychologa,
  • opiekę logopedy,
  • rehabilitację leczniczą (fizykoterapia, kinezyterapia, hydroterapia w wannach wirowych, laseroterapia, masaże),
  • uczestnictwo w terapii zajęciowej dostosowanej do możliwości oraz potrzeb Pacjenta,
  • dietę dostosowaną do indywidualnych potrzeb pacjenta,
  • środki higieniczne.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

42 616-87-84

WARUNKI PRZYJĘCIA PACJENTA

Do DOMU SENIORA S.Z.O.Z. „FEL-MED” Sp. z o.o.

Pacjent zostaje objęty całodobową opieką na podstawie umowy
o pobyt komercyjny zgodnie z umówionym terminem i wybranym pakietem.

Wymagane dokumenty przy przyjęciu:


• dowód osobisty Pacjenta oraz Jego Opiekuna
• legitymacja ubezpieczeniowa Pacjenta
• dokumentacja medyczna (karty wypisu ze szpitala, wyniki konsultacji medycznych i badań diagnostycznych)
• wykaz przyjmowanych aktualnie leków

Pierwszej wpłaty za pobyt pacjenta należy dokonać najpóźniej
w przeddzień rozpoczęcia pobytu, przelewem na konto:
PKO BP S.A. III O/Łódź 05 1020 3378 0000 1302 0130 5796

Telefon kontaktowy: 507 777 302   lub   42 616-87-84
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00

Dokumenty do pobrania

CENTRUM SENIORA W ŁODZI

Galeria