O NAS

Działalność medyczną rozpoczęliśmy w 2002 roku jako firma rodzinna opierająca się na własnych doświadczeniach życiowych. Niezmiennie od 17 lat niesiemy pomoc osobom starszym dotkniętym chorobą w odzyskaniu możliwie największego zakresu sprawności fizycznej i umysłowej.

FEL-MED

Specjalistyczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Fel-Med. to nowoczesne placówki opiekuńczo-lecznicze, zatrudniające profesjonalny personel dbający o potrzeby przebywający w nich seniorów. Nasi seniorzy są pod stałą opieką lekarzy – internistów, neurologów, psychiatrów, psychologów, logopedów), a także zespołu rehabilitantów i pielęgniarek.

Świadczymy usługi medyczne: lecznicze, pielęgnacyjno-opiekuńcze, rehabilitacji leczniczej, pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, w następujących lokalizacjach:

Szpitalna 6, Łódź

W placówce przy ul. Szpitalnej 6, w Łodzi działa:

  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy,
  • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa

Lutomierska 26-30A,  Konstantynów Łódzki

W placówce przy ul. Lutomierskiej 26-30A, w Konstantynowie Łódzkim działa:

  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy,
  • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa

3. W placówce przy ul. Uniejowskiej 8, w Łodzi działa:

  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

4. W placówce przy ul. Piłsudskiego 133D, w Łodzi działa:

  • Poradnia Rehabilitacyjna,
  • Pracownia Fizjoterapii