ZOL SZPITALNA

Specjalistyczny Zakład Opieki Lekarskiej

W Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „FEL-MED”, znajdującym się w Łodzi przy ul. Szpitalnej 6 świadczymy stacjonarne, całodobowe usługi opiekuńczo-lecznicze.

ZAPEWNIAMY:

 

  • opiekę lekarską (o specjalizacji chorób wewnętrznych, geriatrii, neurologii, chirurgii-profilaktyka odleżyn oraz psychiatrii);
  • opiekę pielęgniarską
  • rehabilitację prowadzoną w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia
  • świadczenia psychologa
  • terapię zajęciową
  • leczenie farmakologiczne
  • leczenie dietetyczne
  • zaopatrzenie w wyroby medyczne
  • edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu pacjenta i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

42 674 20 82